МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министар, Нела Кубуровић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Зоран Ђорђевић

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се још једном обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се неретко окончавају и смртним исходом.

Обзиром да је формирана Комисија за измене Кривичног законика и да истој и даље пристижу предлози за увођење нових кривичних дела, захтевамо да Комисија ову иницијативу узме у разматрање и да да предлог да се уведе ново кривично дело НАПАД НА ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, на начин како се то предлаже за адвокате.

Напомињемо да смо годинама уназад упућивали иницијативе надлежним државним органима у смислу да се изврши измена и допуна КЗ-а, како би запослени у делатности здравства и социјалне заштите уживали заштиту од свакодневних напада. Нажалост, до данашњег дана нисмо наишли на разумевање и иницијатива није прихваћена.

Статус запослених у делатности здравства и социјалне заштите препознат је у Кривичном законику као ”лице које обавља послове од јавног значаја”, што апсолутно није дало очекиване резултате.

Запослени се осећају потпуно незаштићени од напада, који су нажалост све чешћи и подстакнути и свакодневним блаћењем професије у појединим средствима јавног информисања.

Заштита запослених није само њихова лична заштита већ и заштита корисника здравствених услуга и услуга социјалне заштите.

Напад на запослене у делатности здравства и социјалне заштите представља и ометање пружања помоћи пацијентима, односно корисницима услуга социјалне заштите, а самим тим и угрожавање њихових живота.

Због свега наведеног, сматрамо да је неопходно да се посебно инкриминише напад на запослене у делатности здравства и социјалне заштите, на начин како гласи предлог новог кривичног дела – напад на адвокате.

Дакле, за ово ново кривично дело, тужилаштво би гонило по службеној дужности, што би свакако деловало на потенцијалне учиниоце кривичних дела да добро размисле пре него их учине.

Синдикат очекује да по поднетој иницијативи поступите хитно, односно да наш предлог прихватите као свој и покренете иницијативу за измену и допуну Кривичног законика како би запослени у делатности здравства и социјалне заштите уживали већу заштиту државе и осећали се сигурнијим на својим радним местима.

 

Председник
др Зоран Савић

ПРЕЗМИТЕ ДОКУМЕНТ