МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује ИНИЦИЈАТИВУ за измене позитивних прописа, како би се омогућило да запослени који су привремено спречени за рад услед пружања услуга лицима оболелим од болести због које је проглашена епидемија или појаве заразне болести у здравственим установама, имају право на накнаду зараде која износи 100% од основа за накнаду зараде.

Сходно важећим прописима, запослени у здравству годинама уназад због ризика посла који обављају, за свој рад услед контакта са пацијентима који су оболели од болести због које је проглашена епидемија или заразне болести буду ”награђени” са драстично умањеном платом услед привремене спречености за рад. Дакле, прописима који су на снази, запосленима у овом случају припада право на накнаду зараде у висини од 65%.

Обзиром да је у току ширење болести вируса covid – 19 и да због контакта са пацијентима постоји реална опасност да запослени оболе од ове болести или да буду стављени у карантин, сматрамо да је неопходно исправити неправду према запосленима који оболе на раду или у вези са радом услед наведених околности.

Подсећамо да је Синдикат још пре више од две године поднео иницијативу за измене и допуне Закона о здравственом осигурању, како би се створио правни основ за исплату накнаде зараде у висини од 100% од основа за накнаду зараде у наведеним случајевима (тада је била у току епидемија морбила), али наша оправдана иницијатива није прихваћена.

Са изнетог, уколико у случају проглашења епидемије или појаве заразне болести запослени у здравственим установама буду привремено спречени за рад услед пружања услуга лицима оболелим од болести због које је проглашена епидемија или заразне болести, апсолутно је неопходно прописати накнаду зараде у висини 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да иста не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом.

Искључиво на овај начин би се исправила неправда према запосленима, који ризикују и сопствени живот у циљу спречавања ширења заразних болести или болести због које је проглашена епидемија. Очекујемо да ову иницијативу прихватите као своју и изнесете надлежнима на начин како је предложено.

У случају да надлежни државни органи не прихвате насловљену иницијативу, предлажемо увођење специјалног закона за ову прилику, у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених.

Стојимо Вам на располагању за разговор на ову тему, у времену када Вам одговара.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ