МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одбор за здравље и породицу

Председник, доц. др Дарко Лакетић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује ИНИЦИЈАТИВУ за измене и допуне Закона о раду и Закона о здравственом осигурању на начин да се запосленима који оболе од заразне болести услед обављања својих радних задатака, односно пружања услуга здравствене заштите лицима оболелим од заразних болести, ОМОГУЋИ ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ У ВИСИНИ 100% ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ ПРЕ МЕСЕЦА У КОЈЕМ ЈЕ НАСТУПИЛА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАД.

Познато Вам је да је у току епидемија малих богиња (морбила) и да је због контакта са пацијентима све више запослених оболело од ове заразне болести.

Прописима који су на снази, запосленима у овом случају припада право на накнаду зараде у висини од 65%. Сматрамо да је апсолутно неопходно изменити позитивне прописе и исправити неправду према запосленима који оболе на раду и у вези са радом услед наведених околности. Запослени се несебично жртвују да пруже сву неопходну здравствену услугу пацијентима, а за то буду ”награђени” са драстично умањеном платом услед привремене спречености за рад.

Дакле уколико у случају проглашења епидемије или појаве заразне болести запослени у установама здравства буду привремено спречени за рад услед пружања услуга лицима оболелим од заразне болести, апсолутно је неопходно прописати накнаду зараде у висини 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом.

Искључиво на овај начин би се исправила неправда према запосленима.

Очекујемо да ову иницијативу прихватите као своју и изнесете предлоге измена и допуна наведених прописа пред надлежне државне органе.

 

Председник, др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ