МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Никола Селаковић

 

 

На основу члана 246. став 1. и 2. Закона о раду, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као репрезентативни синдикат у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије, Вам упућује иницијативу за отпочињање преговора и закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.

Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019, 60/2020 и 88/2023), сходно члану 91. став 2. ступио је на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно 19.априла 2019.године.

У међувремену је два пута продужаван споразумом уговорних страна на по годину дана.

Обзиром да наведени уговор престаје да важи закључно са 19.04.2024.године и да је неопходно одредбе истог унапредити у смислу побољшања радно-правног и материјалног положаја запослених, сматрамо да преговоре треба отпочети у најкраћем могућем року.

Синдикат је у складу са Законом о раду образовао одбор за преговоре за закључивање новог Посебног колективног уговора, о чему ћемо Вас благовремено обавестити.

Сходно наведеном, очекујемо да преговори отпочну чим пре, како бисмо имали довољно времена за преговарање и закључивање новог Посебног колективног уговора за делатност социјалне заштите, на задовољство свих запослених у овој делатности која је од изузетног значаја по друштво у целини.

Очекујемо Ваше поступање и позив за одржавање састанка преговарачких тимова.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ