Након континуираних активности Синдиката везаних за побољшање материјалног положаја запослених, упућених дописа, захтева, жалби и других поднесака, као и континуираног вођења социјалног дијалога, издејствовали смо да се запосленима у делатности здравства и социјалне заштите увећају плате за 10% почев од плате за децембар 2017.године.

Запослени у делатности здравства су ИСКЉУЧИВО АКТИВНОСТИМА НАШЕГ СИНДИКАТА ДОБИЛИ РАЗЛИКУ ПЛАТЕ ЗА 3% ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ.

Запосленима са најнижим примањима смо преко Социјално-економског савета Републике Србије изборили да се минимална цена рада повећа за 10% и износи 143 динара по радном часу почев од јануара 2018.године.

Дакле, свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите плата ЗА ДЕЦЕМБАР 2017.године је МОРАЛА БИТИ ОБРАЧУНАТА ПО ОСНОВИЦИ КОЈА СЕ НЕ СМАЊУЈЕ И ИЗНОСИ 2.817,35 ДИНАРА.

Сви чланови Синдиката којима није обрачуната плата по наведеној основици, могу да се обрате председнику синдикалне организације нашег Синдиката у установи у којој раде, ради пружања неопходне помоћи, а везано за даље поступање према послодавцу и исплату плате у складу са законом.

Обзиром да се системски закони примењују почев од јануара 2019.године, овом приликом нећемо наводити колико значајних ствари по запослене је урадио Синдикат с тим у вези. О томе ћемо када за то дође време.

Чувамо Ваша права!

Боримо се за побољшање радно-правног и материјалног положаја запослених!

БУДИ ЧЛАН! БЕЗ ЈАКОГ СИНДИКАТА НЕ МОЖЕТЕ ОСТВАРИТИ СВОЈА ПРАВА!

НАСТАВЉАМО БОРБУ! ВИ СТЕ НАША СНАГА!

 

ПРЕУЗМИТЕ И ПОДЕЛИТЕ ДОКУМЕНТ