Поводом најављеног повећања плата запослених у здравству, које је у средствима јавног информисања најавио председник Републике Србије Александар Вучић, обавештамо Вас како следи:

Синдикат је обавио више разговора са представницима ресорног министарства везано за повећање плата свим запосленима у здравству.

У вези са тим, Синдикат је упутио и Иницијативу за измену Уредбе о коефицијентима… у којој смо између осталог предложили увођење јединствене основице, уз утврђивање нових коефицијената и успостављање адекватног односа између њих, уважавајући специфичности занимања и радно оптерећење запослених, са посебним освртом на запослене здравствене раднике који имају највеће радно оптерећење, на запослене возаче у службама и заводима за хитну медицинску помоћ, запослене немедицинске раднике и здравствене сараднике.

Синдикат ће током наредне недеље инсистирати на одржавању састанка са представницима ресорног министарства ради појашњења најављеног повећања плата од 10%, у смислу да ли се односи на све запослене у здравству или само на део запослених.

Став Синдиката је да повећање плата буде у једнаком процентуалном износу за све запослене.

Након добијања конкретних информација, о свему ће бити обавештен Републички одбор Синдиката ради заузимања ставова.  

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ