Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ за делатност здравства дала је мишљење број 110-00-00063/2016-05, којим се потврђује да право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у смислу члана 102. став 1. тачка 1) наведеног колективног уговора, имају сви запослени који имају трошкове приликом доласка на рад и одласка са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. У прилогу овог обавештења можете видети наведено мишљење Комисије.

Преузмите обавештење

Преузмите допис Министарства здравља