Министарство здравља је дописом број 022-04-110/2016-02 од 21.04.2017. године који је упућен директору Апотекарске установе “Шабац” потврдило тврдње Синдиката и изразило оправдану сумњу да се поступак отуђења и располагања имовином не спроводи у складу са Законом о здравственој заштити и Законом о јавној својини.

Синдикат поздравља овакво поступање ресорног министарства и очекује да надлежни државни органи коначно предузму све мере и радње које су у њиховој надлежности у циљу спречавања даљег незаконитог издавања у закуп државних апотека.

Још једном указујемо да се поред наведених закона, грубо крше и Закон о раду, као и Уредба о Плану мреже здравствених установа, а све на штету запослених, државне имовине, као и целокупног грађанства коме се ускраћује право на фармацеутску здравствену заштиту у руралним срединама.

Једини мотив локалних самоуправа је да се по сваку цену реше дуга.

Поштовање Устава и закона њима није приоритетни циљ.

Док су апотеке пословале позитивно и локалне самоуправе убирале приходе све је било у реду, а сада када оснивач треба да помогне, апсолутно незаконито издаје у закуп јавну имовину укључујући и запослене.

Као што смо већ раније навели, у току је незапамћено правно насиље над апотекама.

Очекујемо да се захтеви Синдиката за измену позитивних прописа и стварање једнаких услова за пословање апотека спроведу у делу сходно договору и обећању министра.

Такође, очекујемо да се коначно по овом питању огласи и надлежно правобранилаштво и обави своју основну функцију заштите јавног интереса и јавне имовине.

У прилогу овог саопштења можете погледати наведени допис ресорног министарства.