МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са молбом за давање инструкције за поступање здравствених установа током ванредног стања због неједнаког поступања послодаваца у истим или сличним ситуацијама и чињеничном стању.

Наиме, поједини послодавци одобравају запосленима одсуство са рада ради чувања деце до 12 година у случају када су оба родитеља запослена, а други због недостатка обавезујућег акта по којем би омогућили одсуство са рада запослених, запосленима не одобравају одсуство у ове сврхе.

Такође, постоје и недоумице везано за примену Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, у смислу да ли су послодавци дужни да омогуће рад од куће и запосленима у здравству (нпр. администрацији) уколико је могуће организовати такав рад у складу са прописима.

На седници Социјално-економског савета Републике Србије најављен је пријем нових запослених у здравству, у ком случају би се решио проблем недостајућег броја извршилаца у здравственим установама. Очекујемо хитну реализацију пријема новозапослених.

Поздрављавамо најављено повећање плата за запослене у здравству и очекујемо да се исто односи на све запослене.

Апелујемо да се обезбеде довољне количине заштитне опреме за све запослене, како би се успешно изборили са пандемијом заразне болести covid -19.

Због свега наведеног, молимо за давање инструкције ради отклањања недоумица у вези примене прописа и јединственог поступања свих здравствених установа за време трајања ванредног стања.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВАЈ ДОКУМЕНТ