Због великог интересовања чланства, запослених специјализаната, везано за исплату путних трошкова током трајања специјализације, обавештавамо Вас да је надлежна Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе дала више мишљења у којима је јасно наведено да запослени доктори медицине који су на специјализацији имају сва права прописана ПКУ под истим условима као и сви запослени, па тако и право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада.

У прилогу овог обавештења, можете погледати мишљење наведене комисије број 011-00-00161/2019-05 од 28. новембра 2019. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ