Влада Републике Србије је донела Закључак број: 121-11120/2022 од 29. децембра 2022.године којим се утврђују нове основице за обрачун и исплату плата запослених у установама здравствене и социјалне заштите, почев од плате за јануар 2023.године.

Основице за обрачун и исплату плате запослених у здравству  увећане за 12,5% износе:

– за лекаре 4.783,92 динара,

– за медицинске сестре/техничаре  5.092,30 динара,

– за немедицинско особље 4.568,83 динара,

– за здравствене сараднике са стеченим седмим нивоом квалификација 4.696,94 динара,

– за здравствене сараднике са стеченим од трећег до шестог нивоа квалификација 4.782,34 динара.

 

У социјалној заштити основице износе:

– за лекаре 4.740,44 динара,

– за медицинске сестре/техничаре 4.955,92 динара,

– за немедицинско особље 4.270,30 динара,

– за неговатељице 4.697,34 динара.

 

У прилогу овог обавештења, можете погледати наведени закључак Владе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Фото: СЗЗСЗС