Након дугих преговора са представницима Владе Републике Србије, Републички одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије је донео Одлуку да се прихвати предлог Споразума Владе Републике Србије.

Доношењем Одлуке о прихватању овог Споразума, ставља се ван снаге Одлука о одржавању Протеста.

Споразумом Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката предвиђена је измена коефицијената за 5 група послова почев од 01.јануара 2024.године, уз законом гарантовано повећање плата од 10% за све запослене у делатности здравства и социјалне заштите почев од плате за јануар 2024.године.

Влада се овим Споразумом обавезала да ће формирати Радну групу у коју ће бити укључени представници репрезентативних синдиката у року од 5 дана од дана потписивања овог споразума.

У циљу додатног побољшања положаја запослених, Радна група ће усагласити своје ставове до 15. априла 2024. године и доставити их Влади, након чега ће Влада усвојити измене позитивних прописа у складу са оквирима буџета Републике Србије, са применом од 01. маја 2024. године.

Такође, овим Споразумом, Влада се обавезала о приоритетним областима унапређења здравственог система:

– начином утврђивања плата запослених у здравству, кроз социјални дијалог са репрезентативним синдикатима, у смислу дефинисања предлога за измену прописа којима се утврђује висина основице и коефицијенти на основу којих се утврђује плата запослених у здравству,

– начином одређивања других примања запослених у складу са члановима Посебног колективног уговора за здравствену делатност,

– другим питањима која су од утицаја на материјални и радно-правни положај запослених у здравству.

Данас су одржани и састанци Радне групе за измену коефицијената у социјалној заштити и преговори за закључивање новог ПКУ за делатност здравства.

Представници Министарства за рад су исказали добру вољу да део запослених у социјалној заштити добије повећање почев од 01.јануара 2024, у складу са финансијским могућностима буџета, а да Радна група до априла утврди нове коефицијенте и за остале запослене.

Преговори за закључивање ПКУ за делатност здравства иду добрим током.

Тим поводом, планиран је и састанак са министарком проф. др Даницом Грујичић.

О свему наведеном, Синдикат наставља интезивне активности.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ФОТО: Сајт Владе РС