Обавештавамо Вас да је Влада Републике Србије на седници одржаној 28.12.2017.године донела Закључак којим се даје сагласност на Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе до 31.12.2018.године.

Потписници овог, за запослене веома важног споразума су испред Владе Републике Србије министар здравља асс. др Златибор Лончар, а испред репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије председници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност”.

У току је процедура објављивања Споразума у Службеном гласнику Републике Србије.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ