Министарство здравља је дана 30. маја 2023. године упутило допис РФЗО, у којем исти обавештавају да се примена Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже број 120-01-151/2020-02 од 25. децембра 2020. године, продужава до 31. августа 2023. године.

То значи да запошљавање на одређено време ради замене дуже одсутних запослених и занављање, односно запошљавање ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места, врши искључиво запошљавањем на одређено време са трајањем до 31. августа 2023. године, осим реализација већ добијених сагласности надлежних комисија.

У прилогу овог обавештења можете погледати наведени допис.

 

ПРЕУЗМИТЕ ИНСТРУКЦИЈУ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ