У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, данас је одржан нови састанак Радне групе за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и јединственој цени рада у систему социјалне заштите.

Састанку су присуствовали највише руководство ресорног министарства и репрезентативни синдикати за делатност социјалне заштите, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије.

На предходном састанку Радне групе, закључено је да представници Министарства за рад израде финансијске ефекте за шест (група послова) коефицијената 9.03; 9.30; 10.03; 10.39; 10.69 и 15.83, а други предлог је био да се уради  анализа за  осам (група послова) коефицијената 9.03; 9.30; 10.03; 10.39; 10.69; 15.83; 19.35; 20.41 и да се на данашњем састанку покуша постићи коначан договор.

Колеге из Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије су промениле мишљење и одлучиле да не прихвате нити један од понуђених предлога и истаклe став да неговатељицама не треба додатно повећавати плату.

Представници нашег Синдиката су остали при ставу, обзиром на ограничена буџетска средства, да треба финансијски помоћи најугроженијим групама запослених, о чему су се на предходном састанку сложили сви чланови радне групе.

Колеге из другог синдиката су напустиле састанак, а ми нисмо желели да чланови које заступамо и представљамо остану без додатног повећања плата које су апсолутно заслужили. Дакле, за наведених 6 група послова, следи додатно повећање плата, поред оног законом гарантованог од 10%, почев од 01.јануара 2024.године.

О свему што смо навели, постоје записници које је израдило Министарство за рад.

Влада Републике Србије је јуче донела Закључак о образовању Радне групе за координацију активности унапређења материјалног и радно-правног положаја запослених у систему социјалне заштите Републике Србије, ради анализе постојећег нормативног оквира, којим се уређују права, положај и плате запослених у систему социјалне заштите.

Задатак ове радне групе биће да предложи мере за унапређење система социјалне заштите у вези са материјалним и радно-правним положајем запослених у том систему.

Драге колеге свих профила запослених у социјалној заштити, Радна група наставља са радом, када ће, надамо се, заслужено повећање коефицијената добити и високообразовани кадар и сви остали запослени у систему.

Чим добијемо повратну информацију о томе шта је Влада одлучила по питању измене коефицијената, исту ћемо одмах саопштити чланству.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ