Обавештавамо Вас да се данас 27.маја 2021.године, у Београду, одржава 3. Конгрес Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије.

На 3. Конгресу извршиће се избори за председника Синдиката, чланове Надзорног и Статутарног одбора Синдиката, верификација чланова Републичког одбора Синдиката и именовање Секретара Синдиката.