Поводом дописа који је упућен директорима здравствених установа и у коме се наводи да је потребно да сво невакцинисано особље након одсуствовања са посла не може започети рад у  здравственој установи без негативног ПЦР теста о свом трошку који не сме бити старији од 48 часова, обавештавамо Вас како следи:

Синдикат је одмах по сазнању да је директорима упућен наведени допис обавио више разговора са представницима Министарства здравља. С тим у вези проследили смо ресорном министарству  и допис који можете видети у прилогу.

Очекујемо хитан одговор надлежних.

На основу овог дописа поједини директори су донели незаконите одлуке на основу којих удаљавају са рада запослене који нису вакцинисани, а нису урадили ПЦР тест о свом трошку.

Упозоравамо директоре здравствених установа да пре удаљења морају запосленима да издају решење са поуком о правном леку.

Пошто закон не прописује удаљење са рада због наведеног разлога (вакцинација није обавезна) цео поступак је незаконит па ћемо бити принуђени да своја права остваримо у судском поступку, док ће сви трошкови пасти на терет установе у којој надлежни поступају на овај начин.

У установама у којима директори удаљавају са рада запослене због наведеног разлога потребно је да синдикални представници стану у заштиту чланова и обрате се надлежној инспекцији рада.

Министарство здравља има прилику да опозове допис и спречи даље незаконито поступање менаџмента.

Надамо се да ће оправдани захтев Синдиката бити уважен.

Овом приликом још једном позивамо запослене да се вакцинишу, јер је то једини начин да сачувамо своје ближње и своје здравље.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ УПУЋЕН МИНИСТАРСТВУ