Због великог интересовања чланства и запослених у делатности социјалне заштите објављујемо део усаглашених мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији која су сходно договору са састанка одржаног у Министарству рада требала да буду послата ка свим установама социјалне заштите.
Синдикат континуирано наставља активности у циљу да се и остала усаглашена мишљења Комисије проследе ка свим установама социјалне заштите.
О свим питањима и активностима Синдиката, благовремено ћемо Вас обавестити.
У прилогу овог обавештења, можете видети мишљења наведене комисије везано за исплату јубиларне награде, накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, као и накнаду трошкова за време проведено на службеном путу y земљи.

 

Преузмите мишљење 1

 

Преузмите мишљење 2

 

Преузмите мишљење 3