Обавештавамо Вас да је Министарство здравља упутило допис Синдикату којим се потврђује да је Влада Републике Србије на седници одржаној 03.марта 2017.године донела Закључак број 401-1801/2017 којим је усвојен захтев Синдиката и којим су се створили услови за исплату свих личних примања запослених у здравственим установама које се налазе у блокади.

Закључак се односи на оне здравствене установе из Уредбе о плану мреже здравствених установа чији се рачуни налазе у блокади, а којима се наведене исплате врше из средстава доприноса Републичког фонда за здравствено осигурање.

У прилогу овог обавештења, стављамо Вам на увид допис Министарства здравља упућен нашем синдикату.

 

Преузмите допис Министарства