Обавештавамо Вас да је дана 29. јуна 2018. године у ”Службеном гласнику РС” број 50/2018, објављен Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику РС”.