Обавештавамо Вас, да је дана 6. децембра 2022. године у ”Службеном Гласнику РС” број 135/2022 објављен Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс) који се продужава до 9. јануара 2024. године.

У прилогу овог обавештења можете погледати наведени споразум и његове потписнике.

 

ПРЕУЗМИТЕ СПОРАЗУМ

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ