Обавештавамо Вас, да је у „Службеном гласнику РС“, бр. 002/2024, објављен  Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс) који се продужава до 9. јануара 2027. године.

На овај начин смо сачували достигнути ниво права запослених и за наредне три године.

Напомињемо да је Синдикат у преговорима са представницима преговарачког тима Владе изнео предлоге за побољшање материјалног и радноправног положаја запослених свих профила, са посебним освртом на специјализанте.

Очекујемо изјашњење Владе Републике Србије поводом предложеног Анекса овог уговора.

Синдикат ће наставити активности на закључивању Анекса ПКУ за делатност здравства и новог ПКУ за делатност социјалне заштите и у складу са раније закљученим споразумима са Владом РС, наставити са радом на даљим изменама Уредбе о коефицијентима.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ