Обавештавамо Вас, да је дана 19. априла 2024. године, објављен Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 34/2024) који се продужава до 19. априла 2026. године.

Споразум је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

На овај начин, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је својим деловањем, сачувао достигнути ниво права запослених, која смо потпуно сами изборили вођењем преговора за закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 29/19, 60/22, 48/22 – др. пропис, 28/23 – др. пропис и 88/23) 2019.године. Са поносом Вас обавештавамо да смо у међувремену издејствовали унапређење овог уговора у смислу члана 64а и члана 68. којим је прописано да запослени има право на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, као и јубиларна награда у износу од две и по просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику – за 40 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите.

Настављамо преговоре на унапређењу права запослених.

 

У протеклим годинама, основали смо нове синдикалне организације у бројним установама социјалне заштите, у којима су запослени препознали наш рад.

Постани члан Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, ми можемо и оно о чему други само причају.

 

У прилогу можете погледати закључени Споразум.

 

ПРЕУЗМИТЕ СПОРАЗУМ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ