Данас, 11. септембра 2023. године, у просторијама Министарства здравља, одржан је састанак којем су присуствовали министарка здравља проф. др Даница Грујичић, помоћница министра Слађана Ђукић и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите Независност.

Разговарано је о измени Уредбе о коефицијентима, увођењу јединствене основице за обрачун и исплату плата, пријему у стални радни однос свих запослених који су радили током епидемије и другим отвореним питањима.

Постигнута је сагласност да је неопходна измена Уредбе о коефицијентима како би се створили услови за повећање плата здравствених сарадника и свих немедицинских радника.

Министарство здравља ће предлог за измену Уредбе упутити Министарству државне управе и локалне самоуправе на даље поступање.

Синдикат је поново покренуо питање пријема у стални радни однос свих лица која су била радно ангажована током епидемије заразне болести КОВИД-19.

Министарка је јасно и недвосмислено потврдила да се сходно донетом Закључку Владе, може извршити пријем свих лица која су била радно ангажована током епидемије, УКЉУЧУЈУЋИ И ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ У МЕЂУВРЕМЕНУ ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС.

Ова лица ће добити уговоре о раду на неодређено време у установама из Плана мреже здравствених установа. Једини услов је да су ова лица радила на пословима лечења оболелих од заразне болести Ковид-19 или на пратећим помоћно-техничким пословима у вези са лечењем оболелих и да су на тим пословима провели најмање једну годину и шест месеци почев од 19.марта 2020. године.

Очекујемо хитно поступање пре свега Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија, како би се побољшао неповољан материјални положај здравствених сарадника и немедицинског кадра и с тим у вези хитно одржавање састанка са председницом Владе Аном Брнабић, у складу са донетим закључком Социјално економског савета Републике Србије.

Синдикат ће благовремено обавестити чланство о поступању надлежних државних органа.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ