Јуче, 5. децембра 2023. године, у просторијама Министарства здравља је одржан састанак коме су присуствовали министарка проф. др Даница Грујичић, помоћница министра Слађана Ђукић и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и ГСЗСЗ Независност.

Разговарано је о предлозима репрезентативних синдиката за измене и допуне Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Министарка је подржала већи део захтева нашег синдиката од којих издвајамо: побољшање материјалног и радноправног положаја специјализаната, прецизније дефинисање накнаде трошкова превоза за све запослене, годишњих одмора и плаћеног одсуства, додатну заштиту колегиница за време трудноће, једног од родитеља са дететом до три године живота, самохраних родитеља детета до седме година живота или детета са инвалидитетом и умерено до тешко ометеном у развоју, одредбе које дефинишу колективно осигурање запослених, повећање висине и обима права за накнаду трошкова погребних услуга, прецизније дефинисање права на исплату солидарне помоћи запослених и др…

Нови састанак преговарачких тимова Владе и репрезентативних синдиката, заказан је за понедељак, 18. децембра 2023. године.

Коначну реч о свему наведеном, даће Влада Републике Србије на предлог Министарства здравља.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ