На захтев Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, данас је у просторијама Министарства здравља одржан састанак представника нашег Синдиката са министарком проф. др Даницом Грујичић и њеним сарадницима.

На састанку је разговарано о повећању плата запосленима, измени Уредбе о коефицијентима…, измени Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности, побољшању услова рада и смањењу радног оптерећења запослених, пријему недостајућег броја извршилаца, колективним уговорима код послодаваца и другим отвореним питањима.

Представници Синдиката су указали и на радноправни и материјални положај немедицинских радника, а нарочито на неадекватне плате административних радника и возача у службама за хитну медицинску помоћ. Указано је и на проблеме специјализаната, запослених у институтима и заводима за јавно здравље и апотекарским установама, запослених чије се установе налазе у блокади и запослених у Установи заједничких послова института у Сремској Каменици.

Министарка је изнела чврста уверавања да ће бити обезбеђена средства за исплату плата и других принадлежности из радног односа запосленима у институтима и заводима за јавно здравље и подржала инсистирање Синдиката на очувању апотекарских установа у јавном сектору, а самим тим и јавног здравља.

Договорен је и пријем у радни однос најбољих дипломаца и даљи пријеми на неодређено време запослених који су радили за време епидемије заразне болести Ковид-19. Представници Синдиката су изразили задовољство поводом исказаних ставова министарке здравља о актуелним питањима.

Разговори поводом измене Уредбе о коефицијентима се настављају током наредне недеље.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ФОТО: СЗЗСЗС
* Министарка здравља проф. др Даница Грујичић и помоћник министра Слађана Ђукић са представницима Синдиката