Јуче, 02. новембра 2023. године, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одржан је састанак којем су присуствовали министар Никола Селаковић, саветник министра Саша Вукотић и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије.

Разговарано је о материјалном положају запослених (повећање плата, измена Уредбе о коефицијентима и увођење јединствене основице за обрачун и исплату плата), отпочињању преговора за закључивање ПКУ за социјалну заштиту, недостатку броја извршилаца и другим отвореним питањима.

Министар је изразио разумевање за истакнуте захтеве Синдиката.

Фомирана је Радна група за измену Уредбе о коефицијентима и увођење јединствене цене рада у систему социјалне заштите, а први састанак ће се одржати већ у понедељак, 06. новембра 2023. године.

Представници Синдиката су замолили да Министарство за рад упути допис директорима установа социјалне заштите, у којем би се још једном указало да установе могу користити права из Закона о буџетском систему и пратеће уредбе, ради запошљавања недостајућег кадра без сагласности надлежне комисије.

Министар је прихватио овај предлог Синдиката и данас је наведени допис прослеђен свим установама социјалне заштите.

Указали смо и на неповољан материјални положај неговатељица и геронтодомаћица, стручних радника, администрације и свих запослених у систему.

Министар је дао подршку Синдикату, да се овај проблем реши кроз измене Уредбе о коефицијентима.

Предстоје нам и преговори за закључивање новог ПКУ за социјалну заштиту у Републици Србији, а министар је изразио спремност за вођење социјалног дијалога и изнео уверавања да ће преговори отпочети благовремено.

Пратите сајт Синдиката, како бисте били у току са радом Радне групе за измену Уредбе о коефицијентима.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ