Данас, 14. новембра 2022. године, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је одржан састанак представника репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите у Републици Србији са министром за рад, господином Николом Селаковићем.

Представници нашег Синдиката су изнели горуће проблеме запослених, од којих издвајамо неопходност повећања плата запосленима у социјалној заштити, мањак броја извршилаца и у вези са тим некоришћење могућности послодаваца да у складу са законом без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години.

Указали смо и на заједнички став репрезентативних синдиката о потреби утврђивања јединствене основице за обрачун и исплату плата запосленима, како би се исправила неправда према делу запослених. Такође, инсистирали смо на изменама Уредбе о коефицијентима. Министра смо упознали и о неправилном обрачуну накнада плата у установама социјалне заштите. Истакли смо и потребу отпочињања преговора за закључивање новог ПКУ за делатност социјалне заштите. Искористили смо прилику и да министра упознамо са проблемима запослених здравствених радника у социјалној заштити, стручних радника, неговатељица, администрације, помоћног особља…

Договорено је да репрезентативни синдикати поднесу заједнички предлог за измене и допуне важећег ПКУ за социјалну заштиту и да се промптно предузму активности на попуњавању недостајућег броја извршилаца без прибављања сагласности надлежне комисије, у складу са законом и важећом уредбом.

Министар за рад је изнео уверавања да ће подржати иницијативе репрезентативних синдиката и изразио спремност и подршку за решавање нагомиланих проблема запослених и установа социјалне заштите.

Разговори се настављају у најкраћем могућем року, по усаглашавању ставова репрезентативних синдиката.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ