На данашњем састанку у Министарству здравља, коме су присуствовали представници наведеног министарства, Министарства финансија и представници репрезентативних синдиката у области здравства на нивоу Републике Србије, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“, разговарано је о проблемима у функционисању програма за обрачун и исплату плате ИСКРА.

Синдикат су овом приликом поред председника, представљали чланови који обављају финансијско-рачуноводствене послове, како би надлежнима са стручне стране указали на аномалије програма ИСКРА.

Надлежнима је указано на проблеме, а нарочито на непоштовање позитивних прописа приликом обрачуна плате и накнаде плате.

Договорено је да Синдикат сублимира све примедбе и исте достави Министарству здравља на даље поступање.

Настављамо активности на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених, које ће се интевизирати одмах по формирању Владе Републике Србије.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ