На тему „Јачање транснационалне административне сарадње, ради бољег приступа информацијама за деташиране раднике у сектору здравства и неге“, одржан је семинар секције младих Синдиката у оквиру међународног пројекта, у периоду од 04.-07.марта 2020. године у Бањи Врујци.

Предавање је одржала др Драгана Петковић Гајић, из међународног одељења Савеза Самосталних синдиката Србије, која је учеснике семинара упознала са условима за слање запослених на привремени рад у иностранство, о контроли слања радника на привремени рад у иностранство, о Европском социјалном пакету, као и проблемима из перспективе деташираних радника.

Другог дана, тема семинара била је “Организовање и задржавање чланова Синдиката”, те је о значају дефинисања стратегије говорио Зоран Савић, председник Синдиката.

О самој изради стратегије и основним стратешким правцима (циљ, акција, актери, циљне групе, ресурси и подршка/партнери) учеснике семинара упознала је Радмила Обреновић. Целокупан тренинг заокружен је интерактивним радионицама и практичним примерима.

Секција младих Синдиката захваљује се свим учесницима семинара на подршци и учешћу.

 

Председник секције младих Синдиката
Милош Суботић