Републички одбор

СПИСАК ИЗАБРАНИХ ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА  ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2016-2021. ГОДИНЕ

Ha основу члана 40. Статута Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Други Конгрес Синдиката верификује чланове Републичког одбора Синдиката новог сазива и то: