Републички одбор

СПИСАК ИЗАБРАНИХ ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА  ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2021-2026. ГОДИНЕ

Ha основу члана 40. Статута Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Трећи Конгрес Синдиката верификује чланове Републичког одбора Синдиката новог сазива и то:

Статутарни одбор

 1. Предраг Вујаклија, Београд

2. Драгана Живојиновић, Пoжаревац

3. Јован Хрњаковић, Н. Сад

4. Даница Ђуричић, Београд

5. Љиљана Поповић, С.Паланка

6. Зоран Тасић, Ћуприја

7. Бориша Илић, Нови сад

Надзорни одбор

1. Јасмина Марковић, Крушевац

2. Ирена Алексић, В. Градиште

3. Сретен Јањић, Београд

4. Борка Николић, Београд

5. Стефан Тодоровић, Нови Сад