У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, данас је одржан састанак преговарачких тимова ресорног министарства и репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите, Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије.

Разговарано је продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019, 60/2020 и 88/2023).

Постигнута је сагласност да се овај уговор продужи, а коначну реч о дужини његовог важења ће дати министар Никола Селаковић.

Договорено је да без обзира на период важења ПКУ, Радна група настави са радом ради закључивања Анекса или новог уговора, у којем ће се додатно побољшати радно-правни и материјални положај запослених.

Пратите сајт Синдиката, одмах по сазнању, објавићемо закључени Споразум са Владом Републике Србије.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ