Обавештавамо Вас, да је потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс) који се продужава до 9. јануара 2024. године.

Потписници овог споразума су испред Владе Републике Србије, министарка здравља проф. др Даница Грујичић и овлашћени представници репрезентативних синдиката у области здравства на нивоу Републике Србије и то: испред Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије председник др Зоран Савић, а испред Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“ председник Зоран Илић. На овај начин смо сачували континуитет у остваривању права запослених која су гарантована овим уговором, а преговори за закључивање новог би требало да отпочну током 2023. године.

У прилогу овог обавештења можете погледати наведени споразум, чије објављивање очекујемо у Службеном гласнику Републике Србије.

 

ПРЕУЗМИТЕ СПОРАЗУМ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ