У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, данас је одржан састанак коме су присуствовали министар за рад Никола Селаковић са сарадницима и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије.

На данашњем састанку, потписан је Споразум о измени коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у систему социјалне заштите.

Споразум су потписали у име Министарства за рад, министар Никола Селаковић, а у име Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, председник др Зоран Савић.

Овим споразумом, гарантује се повећање коефицијената за 6 група послова, почев од плате за јануар 2024. године и наставак преговора на даљој измени Уредбе како би се на адекватан начин сагледали сви запослени у систему социјалне заштите.

 

Сходно наведеном споразуму, додатно повећање плате ће имати: Неговатељица у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју, берберин, геронтодомаћица (II степен стручне спреме), Неговатељица у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у стационару до три године старости (II степен стручне спреме), КВ кувар, пекар, КВ радник, портир, набављач и магационер, возач, неговатељица у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника, у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју, фризер, радни инструктор, геронтодомаћица и дактилограф у ЦСР (III степен стручне спреме), неговатељица у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у стационару до три године старости (III степен стручне спреме), економско-финансијски послови, уношење података у рачунар, магационер, економ (набављач), домаћица клуба, возач путничког возила, радни инструктор, козметичар, кувар, дактилограф и административни радник (IV степен стручне спреме), Васпитач, социјални радник, радни терапеут, правник, саветник за хранитељство у установама социјалне заштите за смештај корисника; социјални радник, водитељ случаја, радник на пословима планирања и развоја, правник у ЦСР; референт за комуникације са корисницима услуга у установи социјалне заштите за смештај старих лица чији је капацитет изнад 1000 корисника (VI степен стручне спреме).

Поред законом гарантованог повећања плата од 10% које ће добити сви запослени почев од плате за јануар 2024. године, запосленима из 6 група послова следи додатно повећање плате због увећања коефицијената.

Честитамо запосленима додатно повећање плата, апсолутно сте то заслужили.

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије наставља активности на измени Уредбе и побољшању радноправног и материјалног положаја запослених свих профила.

БУДИТЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА ЧИЈА СЕ РЕЧ ПОШТУЈЕ И УВАЖАВА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА!!!

ЈЕДИНИ СМО ГРАНСКИ СИНДИКАТ КОЈИ ЈЕ ПОТПИСНИК ПКУ И ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА И ЗА ДЕЛАТНОСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ!!!

ОТВОРЕНИ СМО ЗА СВЕ ПРЕДЛОГЕ КОЈЕ НАМ УПУТИТЕ, ЈЕДИНИ УСЛОВ ЈЕ ДА БУДЕТЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА.

 

Овом приликом желимо да се захвалимо министру Николи Селаковићу и његовим сарадницима на уважавању оправданог захтева Синдиката, да се због ограничених буџетских средстава намењених делатности социјалне заштите, најпре сагледају најугроженији запослени у систему, а да се у наставку преговора током 2024. године, кроз повећање коефицијената сагледају и остали запослени.

 

У прилогу овог саопштења, можете погледати закључени Споразум са ресорним министарством.

 

ПРЕУЗМИТЕ СПОРАЗУМ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ