На састанку који је одржан 08. марта 2023. године у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања преговарачки тим ресорног министарства и преговарачки тим репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите у Републици Србији, постигли су сагласност о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији на период од годину дана, односно до 19. априла 2024.године.

Преговарачки тим Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су чинили помоћник министра Биљана Зекавица и Драгана Краљ начелник одељења за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада, а преговарачки тим испред репрезентативних синдиката, представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и представници Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије.

По доношењу закључка Владе, приступиће се потписивању споразума о продужењу рока важења наведеног уговора, о чему ћете бити благовремено обавештени.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ