У складу са обавештењем које смо Вам доставили 18. априла 2024. године, у којем смо нагласили да је усвојен захтев Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије упућен РФЗО дана 13.марта 2024.године да се запосленима исплати априлска плата у априлу, РФЗО је свим филијалама дана 22.априла 2024.године упутио допис број 450-1561/2024 у којем се наводи да ће Републички фонд дана 30.априла 2024.године пренети средства здравственим установама из Плана мреже за исплату другог дела плате за април.

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ СУ ДУЖНЕ да предузму све активности из своје надлежности у циљу адекватне припреме евиденција присутности запослених, те да благовремено спроведу поступак обрачуна плате.

Директори филијала РФЗО су у обавези да о садржају овог обавештења (у прилогу) ОДМАХ обавесте здравствене установе са свог подручја на које се наведено односи.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ