На захтев нашег Синдиката одржан је састанак у Министарству рада коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите, присуствовали представници наведеног министарства и директори појединих установа социјалне заштите.
На састанку су разматрани захтеви Синдиката који су и били повод за одржавање састанка.
Синдикат је исказао огромно незадовољство непоштовањем права запослених која су прописана ПКУ за делатност социјалне заштите и опстукцијом рада Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији од стране представника Министарства за рад.Инсистирано је да се права запослених морају строго поштовати и указано да ћемо у супротном бити принуђени да неспорна потраживања запослених остваримо у судском поступку.
Синдикат је захтевао и једнократну новчану помоћ, као и давање сагласности за додатно радно ангажовање запослених до броја који је одобрен позитивним прописима.
Закључак са састанка је да ће се одблокирати рад Комисије и усаглашена мишљења бити послата свим установама социјалне заштите, изузев мишљења за минули рад (које је неспорно).
Помоћници министра су изнели да се ради на побољшању материјалног положаја запослених у социјалној заштити и да ће једнократна помоћ бити одобрена чим се за то стекну услови.
Поступак за добијање сагласности за додатно радно ангажовање запослених је покренут и очекујемо његову реализацију.
Синдикат ће наставити активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених.

 

 

Преузми позив