Данас 7.октобра обележава  се Светски дан достојанственог рада.
Овим поводом Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије се придружује напорима синдиката широм света да запослени остваре своје право на достојанствен рад, који подразумева сигуран посао, добру зараду, пуно поштовање права, безбедно и здраво радно место… Достојанствен рад подразумева и социјални дијалог, чији је неизоставни део колективно преговарање и регулисање права из радног односа кроз колективне уговоре.
Свим запосленима честитамо Светски дан достојанственог рада, уз позив да се заједно боримо за веће плате, боље услове рада, квалитетнију заштитну опрему и побољшање безбедности и здравља на раду.