УСВОЈЕН ЈОШ ЈЕДАН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА – ОБЕЗБЕЂЕНА ИСПЛАТА СВИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВАМА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У БЛОКАДИ

Након више упућених дописа и ургенција Синдиката, обављених разговора са представницима Владе Републике Србије, на којима је захтевано да се обезбеди исплата свих принадлежности из радног односа запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади, укључујући и накнаду трошкова превоза здравствених радника на специјализацији или ужој специјализацији, као и солидарних помоћи у складу са закљученим ПКУ за делатност здравства, овај оправдани захтев Синдиката је усвојен. У вези са тим, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број:401-572/2024 од 25.01.2024. године којим се у 2024. години омогућава исплата плата, додатака, накнада, средстава за једнократну исплату новчане помоћи, путних трошкова,...

Read More

ОБЈАВЉЕН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА

Обавештавамо Вас, да је у „Службеном гласнику РС“, бр. 002/2024, објављен  Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс) који се продужава до 9. јануара 2027. године. На овај начин смо сачували достигнути ниво права запослених и за наредне три године. Напомињемо да је Синдикат у преговорима са представницима преговарачког тима Владе изнео предлоге за побољшање материјалног и радноправног положаја запослених свих профила, са посебним освртом на специјализанте. Очекујемо изјашњење Владе Републике Србије поводом предложеног Анекса...

Read More

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Обавештавамо Вас, да је потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс) који се продужава до 9. јануара 2027. године. Потписници овог споразума су испред Владе Републике Србије, министарка здравља проф. др Даница Грујичић и овлашћени представници репрезентативних синдиката у области здравства на нивоу Републике Србије и то: испред Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије председник др Зоран Савић, а испред Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“ председник Зоран Илић. Очекујемо изјашњење...

Read More

ВЛАДА ДОНЕЛА ЗАКЉУЧАК О ИЗНОСУ НОВЧАНЕ ЧЕСТИТКЕ

Влада Републике Србије је донела Закључак број 401-12497/2023 од 25. децембра 2023. године, којим се препоручује свим директним и индиректним корисницима буџета, као и организацијама за обавезно социјално осигурање да обезбеде износ од 3.000,00 динара по детету на име поклона за Нову годину – новчану честитку за децу запослених за 2024. годину. Министарство за рад ће свим установама социјалне заштите пребацити средства за ову намену, у складу са извршеним требовањем. У прилогу овог обавештења, можете погледати наведени закључак Владе.   ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВО...

Read More

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Никола Селаковић     На основу члана 246. став 1. и 2. Закона о раду, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као репрезентативни синдикат у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије, Вам упућује иницијативу за отпочињање преговора и закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији. Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019, 60/2020 и 88/2023), сходно члану 91. став 2. ступио је на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно 19.априла 2019.године. У међувремену је...

Read More

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА РАД ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, данас је одржан састанак коме су присуствовали министар за рад Никола Селаковић са сарадницима и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије. На данашњем састанку, потписан је Споразум о измени коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у систему социјалне заштите. Споразум су потписали у име Министарства за рад, министар Никола Селаковић, а у име Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, председник др Зоран Савић. Овим споразумом, гарантује се повећање коефицијената за 6 група послова, почев од плате за јануар 2024. године и наставак преговора на...

Read More

ОДРЖАН САСТАНАК СА МИНИСТАРКОМ ЗДРАВЉА

Јуче, 5. децембра 2023. године, у просторијама Министарства здравља је одржан састанак коме су присуствовали министарка проф. др Даница Грујичић, помоћница министра Слађана Ђукић и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и ГСЗСЗ Независност. Разговарано је о предлозима репрезентативних синдиката за измене и допуне Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Министарка је подржала већи део захтева нашег синдиката од којих издвајамо: побољшање материјалног и радноправног положаја специјализаната, прецизније дефинисање накнаде трошкова превоза за све запослене, годишњих одмора и плаћеног одсуства, додатну заштиту колегиница за време...

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА И ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЦЕНИ РАДА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, јуче је одржан нови састанак Радне групе за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и јединственој цени рада у систему социјалне заштите. Састанку су присуствовали министар за рад Никола Селаковић са комплетним руководством овог министарства и репрезентативни синдикати за делатност социјалне заштите, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије. Разговарано је предложеним изменама коефицијената и исплати једнократне помоћи свим запосленима у систему социјалне заштите у износу од 10.000,00 динара. Представници нашег синдиката су остали...

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

CARE EUROPE

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

РОДНA РАВНОПРАВНОСТ

Архива вести