Синдикат је у сарадњи са Владом Републике Србије и Министарством здравља договорио да се запосли 100 најбољих дипломаца у здравственим установама у Републици Србији.

Сматрамо да на овај начин подржавамо најуспешније студенте, који су својим радом, знањем и трудом постигли изузетне научне и академске резултате и омогућавамо им да наставе своје усавршавање у областима медицине у оквиру државног система здравствене заштите.

Такође, подстиче се и позитивна селекција кадрова у здравственом систему и омогућава младим лекарима да раде и усавршавају се у својој земљи, чиме се чини крупан корак ка спречавању одласка младих лекара из Србије, што доприноси даљем развоју српске медицине.

Ово је само једна карика у низу у циљу побољшања стања у здравству.

Да би се спречило даље урушавање здравствене делатности, неопходно је повећати плате, побољшати услове рада, укинути забрану запошљавања и повећати број извршилаца.

Синдикат наставља активности у циљу унапређења материјалног положаја запослених.