Обавештавамо Вас да је на седници Социјално-економског савета потврђено да ће запосленима у делатности здравства и социјалне заштите бити УВЕЋАНЕ ПЛАТЕ ЗА 10%, ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ.