МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Синиша Мали

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује Ургенцију за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Иницијативу за измену ове уредбе смо Вам упутили дана 21.02.2020.године, али смо исказали разумевање да се преговори одложе због објективних разлога изазваних епидемијом КОВИД-19.
Сматрамо да времена за чекање више нема, јер се морају наградити запослени који највише раде, као и запослени који нису адекватно сагледани постојећом Уредбом.
Указујемо још једном да је Уредба донета 2001. године, уз објашњење да ће бити привременог карактера, а та “привременост” траје већ скоро две деценије. Тренутно за обрачун и исплату плата запослених у здравству неопходно је применити чак 6 различитих основица.
Синдикат предлаже увођење јединствене основице, уз утврђивање нових коефицијената и успостављање адекватног односа између њих, уважавајући специфичности занимања и радно оптерећење запослених. При том је потребно посебно сагледати запослене немедицинске раднике и здравствене сараднике.
Апсолутно је непримерено да запослени у администрацији имају плату тек нешто изнад минималне зараде, обзиром на послове које обављају, а који носе већу одговорност. Такође, евидентан је и проблем плата возача у службама и заводима за хитну медицинску помоћ, који имају минималну зараду.
Здравствени радници који су носиоци делатности и који су изложени највећем радном оптерећењу, морају имати адекватне коефицијенте који би изразили специфичности послова које обављају.
Поздрављамо изјаву председника Александра Вучића који је најавио ново повећање плата у јавном сектору и подсећамо да проценат повећања плата свих запослених мора бити најмање у висини процента повећања минималне зараде, јер ће се у супротном повећати број запослених који имају минималну зараду.
Намера Синдиката, а надамо се и Ваша, је смањење броја запослених који примају минималну зараду и даље побољшање материјалног положаја свих запослених. Због тога је измена наведене уредбе неопходна.
Отворени смо за разговор на ову тему и достављање конкретних предлога у времену када то Вама одговара.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ