МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Никола Селаковић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Вам упућује ургенцију за одржавање састанка.

Захтев за одржавање састанка смо Вам упутили још 29. августа 2023. године, али одговор још увек нисмо добили.

Поздрављамо повећање плата неговатељицама и медицинским сестрама/техничарима, али сматрамо да сви запослени у систему заслужују повећање плата, нарочито носиоци посла и запослени са најнижим примањима.

У готово свим установама има мањи број извршилаца од оног предвиђеног Правилником о организацији и систематицацији послова и пратећим подзаконским актима.

Разлог је једноставан, а то су мале плате које не пружају запосленима могућност ни на право на достојанствен живот. На огласе за посао у социјалној заштити се више нико ни не јавља, чиме је ова делатност урушена, због недостатка извршилаца, као последица малих плата.

Још једном Вас подсећамо да смо на састанку одржаном у априлу текуће године договорили са помоћницом министра Биљаном Зекавицом и њеним сарадницима да се Влади Републике Србије упути заједнички предлог за закључивање Анекса Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, у којем би се коначно омогућило да и запослени у социјалној заштити имају право на исплату јубиларне награде за 40 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите. Иако смо први у јавном сектору затражили ово право на преговорима за закључивање ПКУ још 2017.године, како би се запослени наградили за своју оданост систему, само запослени у социјалној заштити и даље немају ово право које апсолутно заслужују, а верујемо да делите наше мишљење.

Због свега наведеног, желимо да вас обавестимо да постоји огромно незадовољство запослених радноправним и материјалним положајем.

Мишљења смо да се по хитном поступку мора приступити побољшању материјалног положаја запослених, јер је просек година извршилаца у социјалној заштити преко 50 у већини установа.

Мањак извршилаца, неповољна старосна структура запослених и све већи број корисника, свакако утиче на квалитет пружене услуге корисницима.

Само повећањем плата и бољим условима рада можемо привући младе да раде и воде бригу о старима и лицима са посебним потребама.

Очекујемо заказивање састанка у најкраћем могућем року, у времену када то Вама одговара.

 

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ