МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

На иницијативу чланства, представника Синдиката запослених у институтима и заводима за јавно здравље, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује Ургенцију за решавање питања финансирања ових установа, као и радно-правног и материјалног положаја запослених на јединствен начин.

Иницијативом коју смо упутили 15.01.2020.године, указали смо Вам да су финансијским планом РФЗО за 2020.годину, значајно умањена средства (за око 60%) која су намењена институтима и заводима за јавно здравље.

Након тога, одржано је више састанака на којима је договорено да се закључе анекси уговора ових установа са РФЗО, након првог квартала текуће године.

До закључења анекса уговора са РФЗО још увек није дошло, па су се институти и заводи нашли у ситуацији да немају средства за нормално функционисање установа.

Такође, планирано је и да део запослених буде уговорен са РФЗО.

Уважавајући тренутну ситуацију у којој се налазимо везано за епидемију болести covid -19, сматрамо да су институти и заводи за јавно здравље од изузетног значаја за сузбијање ове заразне болести и да им се мора омогућити да могу нормално да функционишу давањем адекватне финансијске помоћи у складу са уговорима који ће бити закључени.

Поред наведеног, апелујемо да се у складу са могућностима обезбеди довољна количина заштитне опреме за све запослене, као и едукација за коришћење исте.

Сматрамо да је то од изузетног значаја за спречавање ширења епидемије.

Очекујемо, Вашу хитну реакцију у циљу решавања ових проблема, а у складу са повереним надлежностима и датим могућностима, обзиром на уведено ванредно стање у Републици Србији.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВУ УРГЕНЦИЈУ