Влада Републике Србије усвојила је Закључак на седници одржаној 14.11.2023. године којим је сагласна да се у радни однос на неодређено време приме здравствени радници, сарадници и друга лица која су радилa на пословима лечења оболелих од заразне болести COVID-19 или на пратећим помоћно-техничким пословима у здравственим установама у јавној својини и привременим објектима за смештај и лечење оболелих од oве заразне болести.

Свака здравствена установа посебно, добиће инструкцију за пријем по овом основу и ти запослени ће бити у новом, проширеном кадровском плану.

Сва заинтересована лица, могу се обратити надлежној служби установе за детаљне информације о пријему запослених.

Синдикат честита свим новозапосленим пријем у стални радни однос.

Будите део највећег гранског Синдиката у Републици Србији.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ