Након упућеног захтева Синдиката надлежним државним органима за допуну Закључка Владе број 401-263/2023 од 26. јануара 2023. године, у смислу да се установама које се налазе у блокади омогући исплата путних трошкова за специјализанте, као и обављених бројних разговора са представницима Владе Републике Србије, Министарства здравља и РФЗО, Влада је дана 23.новембра 2023.године донела Закључак број 401-11575/2023 којим је предвиђено да се изузетно у 2023.години, принудном наплатом неће теретити средства намењена за трошкове дневница за службена путовања и средства намењена за трошкове превоза здравствених радника на специјализацији или ужој специјализацији од места становања до здравствене установе у којој се обавља специјализација или ужа специјализација.

Влада је донела Закључак између осталог и за конто 423311, баш онако како је то Синдикат у свом захтеву и истакао (у прилогу можете погледати захтев Синдиката од 05.09.2023.године).

Драги специјализанти, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је још једном на делу показао да брине о вашим правима и да се наша реч цени и уважава.

Овом приликом Вас обавештавамо да смо истакли и конкретне предлоге за измене и допуне ПКУ за делатност здравства, како бисмо Вам додатно побољшали радноправни и материјални положај!!!

Захваљујући раду овог Синдиката, утврђена висина Ваше накнаде плате, увећава се за проценат увећања плате за делатност здравства (раније се ова накнада није увећавала за све време трајања специјализације).

Будите део највеће породице у делатности здравства.

У прилогу можете погледати и допис РФЗО, као и наведени Закључак Владе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС РФЗО

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ СИНДИКАТА (5.9.2023.)

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ