Након више упућених иницијатива Синдиката надлежним државним органима, пре свега Министарству финансија за укидање тзв. Еко таксе, Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године, донела је Закон о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Овим законом додат је нови члан 138а којим је јасно прописано да накнаду за заштиту и унапређивање животне средине не плаћа удружење – недобитна организација, црква и верска заједница, које се финансира искључиво од чланарина, чланских доприноса, донација, дотација, субвенција и сл.

На упућени захтев Савеза самосталних синдиката Србије, Министарство финансија је саопштило да синдикална организација није у обавези да плаћа накнаду за заштиту и унапређивање животне средине.

Овим дописом Министарства финансија (у прилогу), отклоњена је свака сумња о томе да ли су у обавези синдикалне организације да плаћају еколошку таксу.

Подсећамо да се примена овог закона вршила селективно и наносила је огроман финансијски терет синдикалним организацијама са малим приходима.

Синдикат ће и надаље чинити све у циљу заштите запослених и својих организација на свим нивоима организовања и деловања, кроз инсистирање и изношење предлога за измене и допуне закона и подзаконских аката.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ

Фото: СЗЗСЗС