Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дана 10.01.2018.године, донело је решење број 112-07-409/2014-02 којим је Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе УПИСАН у Регистар колективних уговора.

Овим решењем, усвојен је захтев Синдиката за продужење важности ПКУ, што је од изузетне важности по запослене у делатности здравства.

Запослени ће уживати права гарантована ПКУ до краја 2018.године, до када морамо водити преговоре и унапредити одредбе наведеног уговора у складу са системским прописима.

Синдикат наставља активности у циљу побољшања положаја запослених.

У прилогу овог обавештења можете видети решење ресорног министарства

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ