Након више упућених дописа и ургенција Синдиката, обављених разговора са представницима Владе Републике Србије, на којима је захтевано да се обезбеди исплата свих принадлежности из радног односа запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади, укључујући и накнаду трошкова превоза здравствених радника на специјализацији или ужој специјализацији, као и солидарних помоћи у складу са закљученим ПКУ за делатност здравства, овај оправдани захтев Синдиката је усвојен.

У вези са тим, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број:401-572/2024 од 25.01.2024. године којим се у 2024. години омогућава исплата плата, додатака, накнада, средстава за једнократну исплату новчане помоћи, путних трошкова, отпремнина, јубиларних награда, солидарне и друге помоћи… запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади, а принудном наплатом се неће теретити средства намењена запосленима у свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

Овај закључак је ради даље реализације достављен Министарству финансија, Министарству здравља и Управи за трезор, који ће исти доставити Републичком фонду за здравствено осигурање на реализацију, као и Народној банци Србије.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ