Након више упућених дописа и ургенција Синдиката, обављених разговора са представницима Владе Републике Србије, на којима је захтевано да се обезбеди исплата свих принадлежности из радног односа запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади, а нарочито солидарних помоћи у складу са закљученим ПКУ за делатност здравства, овај оправдани захтев Синдката је коначно усвојен.

У вези са тим, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број:401-477/2021 од 21.01.2021. године којим се у 2021. години омогућава исплата плата, путних трошкова, отпремнина, јубиларних награда, солидарне и друге помоћи, награда… запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади, а принудном наплатом се неће теретити средства намењена запосленима у свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

Наведени закључак Министарство здравља је доставило Републичком фонду за здравствено осигурање на реализацију.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ